Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

-- Johannes 16:33

2 reacties op de tekst van donderdag 27 november 2014 – Johannes 16:33

Uitleg: Verzen 16-33: De blijdschap, waar Christus in de voorafgaande verzen van gesproken heeft, is bij Hem reeds aanwezig (15:11), maar bij hen wil zij nog niet doorbreken. Er is droefheid bij hen, maar dat is toch n0og slechts voor korte tijd. Zo kort en snel vergeten, zal zij zijn als een geboortewee. De benauwdheid is gij hen tevens aankondiging van het nieuwe leven, en inleiding tot blijdschap. ‘Opnieuw zal Ik u zien e uw hart zal zich verblijden’. Tot hier toe is alles een tijdelijke situatie, ook het contact met Jezus en de zijnen. Hij spreekt in beelden, maar er komt een uur, waarin het gelijkeniskarakter vervangen wordt door het ‘vrijuit’, direct, zonder terughouding en besef spreken over de Vader. Zelfs de bemiddeling valt weg, die Christus heeft gegeven. Want de Vader zelf heeft U lief, Christus is ‘de weg’ geweest van de Vader tot de wereld en van de wereld tot de Vader. Er komt over het gesprek een voorglans van de eeuwige heerlijkheid, de gelijkenissen lijken reeds weggevallen. De discipelen hebbe de zekerheid, dat Christus deel is geworden met het volkomen weten. Als Christus vraagt:’gelooft gij al?’ wil dat zeggen: ‘geef u nu met verrouwen aan Mij over? Als dit vertrouwen sterk genoeg is, mogen ze nu de laatste en moeilijkste berichten ontvangen. Binnenkort zullen ze allen verstrooid worden, ieder terug gedreven op ‘het zijne’ en aangewezen op zijn persoonlijke zekerheid. Maar ook als Christus door hen verlaten is, is Hij toch niet alleen. De Vader is met Hem. Zij weten dat nu, voorgoed en zeker. Ook al zullen ze onder de verdrukking lijden in de wereld, zij hebben deel aan een zaak, waarvan de overwinning al een feit is.
Een fijne dag toegewenst aan een ieder die dit leest en voor meer Dagelijks Woord met uitleg: http://www.alleensamen.org

Klaas Roorda | 27 november 2014 | 10:34 | 0160e2

Hoe goed om te weten dat ook wij niet verlaten zijn.
Ik ben in mijn Vader
en jullie in Mij
en Ik in jullie.
johannes 14 vers 20

aleike | 28 november 2014 | 08:54 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.