Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 9:1-2

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

-- Jesaja 9:1-2

4 reacties op de tekst van zaterdag 29 november 2014 – Jesaja 9:1-2

Met ‘het volk dat in duisternis wandelde’ is allereerst bedoeld de bevolking van de genoemde landstreken, maar van hieruit breidt de blik van hen die verder kijken uit tot heel Israël. Hij ziet heel dat volk in de toekomst verkerend in duisternis en zijn schaduw van de dood. Beelden van de diepste ellende, waarvan het karakter blijkt uit de beschrijving van het heil, die nu, en die van de Heiland die straks volgt. Dat heil – beschreven als een glanzend licht, het geliefde symbool van alle vreugde en geluk – wordt allereerst beschreven als een uitwendige staatkundige bevrijding ( let echter op het laatste stukje tekst). Het is de verlossing uit de vroeger voorzegde Assyrische nood. In de geest ziet de profeet het bevrijde volk, het overblijfsel, dat aan het gericht ontkomen is, vgl. 6:13; 7:3, straks weer in grote getallen. Hij hoort hun jubelkreten, als bij het oogstfeest, of in de strijd bij het verdelen van de buit. En deze vreugde wordt genoten voor het aangezicht van de Here (Deut. 12:7 enz), terwijl het oog op Hem gericht vol van lof voor Hem. Die hen heeft verlost. Hij heeft hun juk verbroken. Dat juk dat Israël als een trekdier droeg. De stok die hen sloeg is gebroken. De verlossing waarvoor slechts de glorierijkste voorbeelden uit de geschiedenis, zoals de overwinning op de Midianieten (Richt. 7) ter vergelijking kunnen dienen.

Klaas Roorda | 29 november 2014 | 07:59 | 0160e2

Jubelend van vreugde voor Die Was ,Die Is en Die Komen Zal!

aleike | 29 november 2014 | 11:24 | 15791d

Amen. Ja, laten wij jubelen van vreugde en onze Heer loven en prijzen.

Didi | 29 november 2014 | 14:23 | 7df5d4

Is dit niet een verarming van de tekst?
Het volk dat in diepe duisternis wandelt, zijn dat niet veel meer de mensen die van God nog gebod gehoord hebben? En maar raak leven, gelovend in allerlei duistere praktijken, de zon en de maan aanbidden, beelden aanbidden die niet zijn of bedient worden door occulte geesten?
Jezus is niet alleen maar gekomen voor de Israëlieten!

marianne | 1 december 2014 | 18:53 | c7b7e0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.