Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 10:4

De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

-- Romeinen 10:4

3 reacties op de tekst van zondag 30 november 2014 – Romeinen 10:4

-knip-

Ed | 30 november 2014 | 07:56 | 8fc856

De ijver voor God door Israël betoond, is hun ijver voor de wet, hun streven om de eigen gerechtigheid te laten gelden: ‘ de gerechtigheid uit de wet”(9:31). Dit is natuurlijk niet het juiste inzicht en het betekent het miskennen van de gerechtigheid van God. Zij houden zich aan de norm: ‘wet’, en zij verstaan niet de norm:’geloof’. Dat is hun dwaasheid. Want , geheel in overeenstemming met hoofdstuk 2 en 3, is Christus het ‘doeleinde‘van de wet, met Christus is de wet als norm van de gerechtigheid niet slechts vervallen, verdwenen, maar in Christus heeft de wet ook haar doeleinde bereikt d.w.z. de wet zelf wees naar Christus heen en doelde op Hem.

‘Hiertoe is de wet gegeven, opdat zij ons als bij de hand zou leiden tot een andere gerechtigheid; want, bij al wat de wet onderwijst, bij al wat zij beveelt, bij al wat zij belooft, heeft zij steeds Christus als doel aldus Calvijn.

En dit is ‘tot gerechtigheid voor ieder die gelooft’. Evenals op het woord ‘doel-eind’ valt ook op de laatste uitdrukking ‘ieder die gelooft’ de volle nadruk. Wie gelooft is niet meer onder de wet, heeft de wet niet meer als middel tot rechtvaardiging, maar is onder de genade, wordt voor God als rechtvaardig gerekend.

Dat Paulus de wet als richtsnoer voor het leven en openbaring van Gods wil niet als afgedaan beziet, is haast overbodig om te zeggen ( 13:8-10; Gal. 6:2) .

Klaas Roorda | 1 december 2014 | 07:44 | 0160e2

In ongeveer begin 1966 schreef mijn (door mij zeer geliefde)
moeder in het het bijbeltje wat ze mij gaf:

“Onderwijs mij, Here, den weg Uwer inzettingen
dan zal ik die bewaren ten einde toe.
Doe mij het pad Uwer geboden betreden,want daarin heb ik lust.
Psalm 119 vers 33-35

Zo blijven dan geloof ,hoop en liefde deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.
1Corinthe 13 vers 13

Ik begin het te verstaan.

Duizend,duizend maal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

aleike | 1 december 2014 | 10:45 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.