Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 3:8-9

Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

-- 1 Petrus 3:8-9

Eensgezind, medelijdend, het liefhebben van de broeders’, dat zijn zaken die voor zichzelf spreken denk ik, maar komen we bij het woordje ‘barmhartigheid’ dan vraagt het enige uitleg. Met ‘barmhartigheid’ hier wordt bedoeld het innerlijk geroerd zijn door de ellende van de ander, maar ook door wezenlijke ellendige staat voor nu en voor eeuwig van wie buiten Christus zijn en zich wellicht hevig aan jou vergrijpen. Denk aan hoe christus reageerde toen Hij nog op aarde wandelde. ‘Ootmoedig’ noem ik ook even apart: wat je ook bent en wat je ook mag hebben aan bezittingen, gaven en uiterlijkheden, houdt voor ogen dat je het uiteindelijk van God hebt ontvangen.

Komen we dan na deze ‘vermaningen’ bij het laatste gedeelte van dit stukje dan zien we wat de verschillende vermaningen voortbrengen als we ze in praktijk brengen. Na ootmoedig zijn roept Petrus ons op om kwaad niet met kwaad te vergelden en laster met laster maar juist te zegenen wat wil zeggen :de ander het goede toewensend met als diepe inhoud ‘zijn uiteindelijke behoudenis’.

Wij zullen na dit alles genadewerkingen zullen ontvangen, die heil brengen en dit beërven wij als uw eigen rechtmatig, van God in Zijn ontferming u als genadeloon toebeschikt deel. Lees dit maar eens goed voor de tweede keer, want ook al lijkt het wat moeilijk en ouderwets opgesteld, uiteindelijk spreekt het voor zich.
Voor meer Dagelijks Woord met uitleg: http://www.alleensamen.org

Klaas Roorda | 1 december 2014 | 07:43 | 0160e2

Hoe genadig opbouwend deze levende stenen!

aleike | 1 december 2014 | 11:09 | 15791d

Reacties gesloten