Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hosea 2:21-22

Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn

-- Hosea 2:21-22

4 reacties op de tekst van dinsdag 02 december 2014 – Hosea 2:21-22

Het middelpunt van al het toegezegde heil bestaat in de nieuwe liefdesrelatie tussen de Here en Israël. Men zou ook kunnen zeggen het herstel van wat al was, maar hier wordt ze beschreven als het nieuwe. De belofte richt zich nu met ‘u’ rechtstreeks tot Israël zelf; iets wat haar innigheid en tederheid verhoogt. De Here zal Israël Zich ‘tot bruid’ nemen. Deze uitdrukking wordt in onze verzen driemaal herhaald, om de grootheid en de heerlijkheid van die zaak goed te laten uitkomen. Bedoeld is de ondertrouw of verloving, waardoor onder Israël het huwelijk in beginsel werd gesloten. Er wordt dus een nieuw begin gemaakt. De Here zal Israël, als had ze nooit ontrouw gepleegd, als een bruid aan Zich verbinden. Een nieuw verbond in plaats van het oude, dat verbroken is (Jer. 31:31).
Deze nieuwe huwelijkssluiting is ‘voor eeuwig’: ze wordt niet weer verbroken. In het volgende stukje komen enkele eigenschappen naar voren, niet van Israël maar van God. Eigenschappen dus, die Hij bij het aangaan van dit nieuwe huwelijk ten toon spreidt en waardoor Hij dat eeuwige verbond tot stand brengt. Zijn gerechtigheid wordt openbaar mede door hun recht op hulp die Hij hun heeft geschonken. Hij springt voor Zijn volk op de bres en bepleit hun zaken in het gericht dat komen gaat. Zo wordt Israël bevrijdt van Zijn onderdrukkers en ontvangt het eindelijk die vrijheid en zegeningen, waarop God het uit genade recht heeft gegeven. Ook de ontferming en goedertierenheid komen tot uitdrukking in deze nieuwe relatie. De genadevolle gezindheid van God naar de zijnen en niet te vergeten Zijn trouw, die door heel het woord in beloften aan Israël zijn gegeven en waarmee al God altijd te kennen heeft gegeven nooit van de zijde van Israël te zullen wijken.

Klaas Roorda | 2 december 2014 | 08:28 | 0160e2

Ik ben er stil van…

aleike | 3 december 2014 | 11:13 | 15791d

Ik ook Aleike, wat hebben we toch een prachtige God he!

Hanneke | 6 december 2014 | 13:59 | 909667

“amen hanneke”

aleike | 8 december 2014 | 09:16 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.