Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 3:28

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

-- Galaten 3:28

6 reacties op de tekst van donderdag 04 december 2014 – Galaten 3:28

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.
‘Er zijn geen Joden of Grieken meer’ Een drietal onderscheidingen worden met deze uitspraak ontkend; van religieuze, culturele en nationale aard. De Jood komt hier voor als de op godsdienstig gebied bevoorrechte (Rom. 3:1; 9:4-5) De Griek als man van wereldse beschaving en hoogst ontwikkelde cultuur (1Cor.1:22). Niet alleen de Griek wordt nu bedoeld, maar alle niet-Joden, tot welk volk ook behorende en hoe hoog ook bevoorrecht met bezit van kunst en kennis. Ook wordt in het naast elkaar noemen van Jood en Griek ook gewezen op verschil van nationaliteit. Al die onderscheidingen echter of verschillen bestaan ten aanzien van de geloofsvereniging met de Christus niet, nog in het religieuze (Joh. 4:21,23), noch in het intellectuele(Col3:1), noch in het nationale (Hand.10:15,44,45). De apostel zegt niet slechts dat zij hun waarde verloren hebben, maar hij ontkent met kracht ook het bestaan op dit gebied van deze onderscheidingen.
‘…slaven of vrijen’ Dit noemt het verschil va maatschappelijke aard. Maar ook dit onderscheid is bij de geloofsverbinding met de Here teniet gedaan. Zowel als vrije of als slaaf deelt iemand in die geloofsgemeenschap met de Here of niet, of geniet hij daarin voorrechten of mist hij die gunsten. Verschil in maatschappelijke positie rekent helemaal niet mee, bestaat hierin niet.
‘…mannen of vrouwen’ Bij de vorige vergelijkingen geeft de apostel aan dat de Jood geen Griek behoeft te worden en de Griek geen Jood om de gemeenschap met de Here Jezus Christus te verkrijgen. Ook is het niet nodig dat de vrije een slaaf wordt of de slaaf een vrije. Hier echter gaat de apostel in tegen de dwaalleraren, dat besnijdenis en het houden van de wet nodig waren tot behoud. In deze bewering is de overgang, zoals beschreven in de vorige twee vergelijkingen niet mogelijk. Een man kan nooit een vrouw worden en een vrouw kan nooit een man worden. Verder gaand in deze laatste vergelijking wordt uitgesloten dat in de gemeenschap van gelovigen geen verschil bestaat van sterken of zwakken, noch van actief of passief. Niemand is meer dan de ander. Er is algehele gelijkheid. We kunnen dit doortrekken naar het laatste deel van dit vers ‘u bent allen één in Jezus Christus’. Daar gaat het dus over den positie van allen in Christus. Dan is er geen onderscheid.
Als de gelovige, van welk geslacht ook, van welke maatschappelijke stad, nationaliteit, één is in Christus, dan is het verkeerd te menen, dat er in de gemeenschap met de Here verschil zou zijn, dat besnijdenis en het in acht nemen van spijswetten en feestdagen hier iemand op een hoger plan brengt of nog vollediger aan de genade deel kan maken.
Voor meer dagelijks woord met uitleg zie http://www.alleensamen.org
Een gezegende dag toegewenst. gr. klaas

Klaas Roorda | 4 december 2014 | 06:34 | 0160e2

-knip-

Ed | 5 december 2014 | 07:36 | 8fc856

en erfgenamen van de belofte

aleike | 5 december 2014 | 07:40 | 76c4fa

-knip-

Ed | 6 december 2014 | 07:48 | 8fc856

Zie,welk een liefde ons de Vader heeft gegeven,
dat wij kinderen van De Ene, De Eeuwige genoemd worden
en wij zijn het ook.
1 johannes 3 vers 1

aleike | 6 december 2014 | 09:07 | 15791d

Hallo, ik heb een vraag, bij onze gemeente Nieuweroord/Noordscheschut speelt op dit moment de vraag of vrouwen wel of niet in de kerkenraad mogen, ik ben van mening van wel, vooral wanneer ik bovenstaande gelezen heb, of zie ik het verkeerd?

vr.gr. Luck.

Luck Kip | 7 april 2015 | 19:01 | d6e62d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.