Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 3:18-20

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

-- 1 Johannes 3:18-20

3 reacties op de tekst van zaterdag 06 december 2014 – 1 Johannes 3:18-20

Johannes bemoedigt hier zijn lezers.
“Wanneer geloof vrucht draagt, blijkt het echt te zijn. Op grond van het daadwerkelijk liefhebben van hun medechristenen weten de lezers dat het goed zit tussen God en hen (vgl. 2,3). Op basis van deze zekerheid kunnen ze hun geweten kalmeren wanneer geloofstwijfel de kop mocht opsteken. En als dat niet lukt, mogen ze weten dat God alles weet.”
Ons hart kan ons aanklagen. Het doet dat in werkelijkheid ook. Terecht of ten onrechte. Ons hart kritiseert en beschuldigt ons. Het gaat vaak en veel mis in mijn leven.
“Ik heb tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden en
ik ben nog altijd uit op elk kwaad,” belijdt ik zonder twijfel. Soms is mijn hart ook gewoon onzeker en slaat de twijfel toe. “Ik doe het voor God nooit goed genoeg.
Wil Hij mij dan nog wel hebben?
Is Gods genade wel voor mij?
Wil God mij wel vergeven?”
Mijn hart kritiseert mij, klaagt mij aan. Maar zelfs dan worden we niet bij God vandaag gehouden of van zijn troon weggestuurd. We gingen immers de weg naar Gods troon. We kwamen daar via Jezus. In hem mogen we met een gerust hart voor God staan. God houdt ons om Christus’ wil in zijn nabijheid. “God kent onze diepste motieven, en zijn goedheid gaat onze voorstelling ver te boven.”
‘God is altijd groter dan ons hart.’ Dat is heel geruststellend voor alle lezers van Johannes’ brief. Het mag ons ook in positieve zin naar ons eigen hart en ons eigen
leven laten kijken. Zoals Jezus er naar kijkt. En zie dan eens, wat een ruimte heb ik dan om te mogen leven. In Gods hart, waarin heel de kerk past. Waarin zelfs heel de wereld past, ja het heelal, dat God geschapen heeft.
God veroordeelt ons niet. Hij neemt ons aan, zoals we zijn en hij kijkt naar ons via
zijn Zoon Jezus Christus. Hij ziet hem, als hij naar ons kijkt. In Christus rechtvaardig
voor God. En door de Heilige Geest maakt God dat wij ook steeds meer op Christus
gaan lijken.
Dat ziet en doet God met royaal en hartelijk welgevallen. En zo mogen we ook met
verwondering en welgevallen naar onszelf leren kijken. Mag je jezelf liefhebben als je
naaste.
‘God is altijd groter dan ons hart.’ Dat mag je tegen jezelf zeggen. En je mag de
zachtmoedigheid en barmhartigheid van Jezus Christus eerst aan jezelf bedienen.
Jezus accepteert jou en gaf zijn leven voor jou. Dan mag jij jezelf accepteren in je
verbondenheid met Christus.

klaas roorda | 6 december 2014 | 08:16 | 279d36

hoe goed…

aleike | 6 december 2014 | 08:59 | 15791d

-knip-

Ed | 8 december 2014 | 07:55 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.