Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 12:50

Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.

-- Matteus 12:50

Eén reactie op de tekst van dinsdag 09 december 2014 – Matteus 12:50

‘Want’ en hier ligt de verklaring – ‘wie de wil van mijn Vader inde hemel doet’’ hem of haar noem ik :’ broeder, zuster en moeder’. Dat deden zijn discipelen. Zij volgden Hem, stelden hun leven ter beschikking van Hem, anders dan zijn natuurlijke broeders (Joh.7:5), die Hem hinderden in zijn arbeid. In het werk dat Jezus deed, is niet de band aan zijn bloedverwanten, zelfs niet die aan zijn moeder allesbeheersend, maar de roeping, waarmee Zijn hemelse Vader Hem roept (Luc. 2:49). Deze woorden in het openbaar gesproken, doen iets vermoeden van de tegenstand die Jezus van de zijde van zijn broeders ondervond en waartegen zelfs Martha blijkbaar niet altijd bestand was. Voor zijn discipelen betekende het een bijzondere eer en versterking, dat Hij Zich niet schaamde hen Zijn broeders te noemen,vgl. Hebr. 23:11; Rom. 8:29. Tevens gaf Hij hun op deze wijze Zelf een demonstratie van de gehoorzaamheid, die Hij van hen geëist had (vlg. 10:37 e.v.). Voor de omstanders lag in dit woord een nieuwe en sterk sprekend getuigenis van zijn hemelse roeping. Meer Dagelijks Woord met uitleg: http://www.alleensamen.org

Klaas Roorda | 9 december 2014 | 07:19 | f3ed5c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.