Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 2:13

Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

-- Filippenzen 2:13

Hebben jullie je wel eens afgevraagd wat deze tekst nu echt wil zeggen, want het ontneem toch immers al onze eigen inbreng in alles eigenlijk! Wat zijn we dan poppetjes aan een touwtje?
Eerst geeft Hij het ‘willen’ dat de mens van nature ontbreekt (Efe. 2:1,5) en dan geeft Hij ook het werken zelf; Want zij / wij doen als het ware niets anders dan een afwerken, een volkomen doorwerking laten hebben. Voor ‘Zijn’ behagen. We doen het werk dat God welgevallig is, waar Hij blij mee is. We vinden het wellicht moeilijk om te aanvaarden dat Hij de touwtjes in handen houdt, maar Gods wijsheid, Zijn verlossingsplan en het er bij mogen horen door de verlossing van onze Here Jezus brengt ons op de tweesprong van: dit vers is een bemoediging maar ook een waarschuwing. In dit geval stonden de gelovigen van Filipi voor een moeilijke taak. Zij misten de dagelijkse leiding van de apostel, en waren in zoverre op zichzelf aangewezen. Daarbij moesten zij in heilige vrees een eigen behoudenis uitwerken. Nu wijst de apostel er hen op, dat God bij hen is, en dat Hij in hen werkt, beide, het willen en het werken. Zij staan niet alleen. En het eigenlijke werk doet God in hen. Maar ook moeten zij nu bedenken, met God te doen te hebben, zodat ze Hem niet tegenstaan.

Klaas Roorda | 10 december 2014 | 07:58 | f3ed5c

-cut-

Ed | 12 december 2014 | 06:44 | 8fc856

Reacties gesloten