Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 2:13

Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

-- Filippenzen 2:13

2 reacties op de tekst van woensdag 10 december 2014 – Filippenzen 2:13

Hebben jullie je wel eens afgevraagd wat deze tekst nu echt wil zeggen, want het ontneem toch immers al onze eigen inbreng in alles eigenlijk! Wat zijn we dan poppetjes aan een touwtje?
Eerst geeft Hij het ‘willen’ dat de mens van nature ontbreekt (Efe. 2:1,5) en dan geeft Hij ook het werken zelf; Want zij / wij doen als het ware niets anders dan een afwerken, een volkomen doorwerking laten hebben. Voor ‘Zijn’ behagen. We doen het werk dat God welgevallig is, waar Hij blij mee is. We vinden het wellicht moeilijk om te aanvaarden dat Hij de touwtjes in handen houdt, maar Gods wijsheid, Zijn verlossingsplan en het er bij mogen horen door de verlossing van onze Here Jezus brengt ons op de tweesprong van: dit vers is een bemoediging maar ook een waarschuwing. In dit geval stonden de gelovigen van Filipi voor een moeilijke taak. Zij misten de dagelijkse leiding van de apostel, en waren in zoverre op zichzelf aangewezen. Daarbij moesten zij in heilige vrees een eigen behoudenis uitwerken. Nu wijst de apostel er hen op, dat God bij hen is, en dat Hij in hen werkt, beide, het willen en het werken. Zij staan niet alleen. En het eigenlijke werk doet God in hen. Maar ook moeten zij nu bedenken, met God te doen te hebben, zodat ze Hem niet tegenstaan.

Klaas Roorda | 10 december 2014 | 07:58 | f3ed5c

-knip-

Ed | 12 december 2014 | 06:44 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.