Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 11:9

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

-- Jesaja 11:9

4 reacties op de tekst van donderdag 11 december 2014 – Jesaja 11:9

Shalom…

aleike | 11 december 2014 | 08:34 | 15791d

Uitleg: Ook onder de mensen neemt het geweld een einde. Niemand doet meer een ander kwaad of richt verderf aan . De mening van sommigen, dat ook dit op de dieren slaat, wordt onwaarschijnlijk gemaakt door het volgende, vooral door wat er staat van de ‘kennis des Heren. Als woonplaats van dit vreedzame mensengeslacht wordt aangegeven Jahwe’s heilige berg, d.i. Sion. Dit is niet letterlijk bedoeld – daar was Sions berg veel te klein voor – maar duidt aan , dat ze in geestelijke zin zich bevinden in de voorhoven van God (Psalm 27:4; 36:9; 65:5), dat ze dus leven in zijn gemeenschap. Daarom strekt de Sion zich nu tot heel de aarde uit, want van deze wordt gezegd, dat de kennis van de Here (1:3; 11:2) haar even volkomen zal vervullen als de wateren de zeebodem bedekken. Niet enkel de Messias, maar heel het geheiligde volk kent Jahwé (Jer. 31:34), en dit volk is over heel de aarde verspreid; dit is de grond van de door niemand meer verstoorde vrede. (bron: Dr. J. Ridderbos)

Klaas Roorda | 11 december 2014 | 08:42 | f3ed5c

Hartelijk dank klaas voor de aanvullende uitleg.
Uit de voorafgaande verzen jesaja 11 vers 6 tot en met 8 zie ik ook dat de dieren geen kwaad meer doen.
De gehele schepping wordt in het herstel betrokken …ademt vrede…

aleike | 11 december 2014 | 09:23 | 15791d

-knip-

Ed | 12 december 2014 | 06:55 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.