Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 2:13-15

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

-- Kolossenzen 2:13-15

Eén reactie op de tekst van zaterdag 13 december 2014 – Kolossenzen 2:13-15

: In meer dan één opzicht laat vers 13 ons zien, hoe pastoraal Paulus voor de mensen van toen en van nu uitleg geeft en het heil aan hen en ons geeft, ingaande op de nood , de schuld en de schrik, die er bij allen , bij wie het om het echte heil gaat, altijd weer is. In de antieke hellenistische wereld van de dagen van Paulus was dat zo. Maar ook de 20 ste eeuwse mens, lijdt onder dit vreemd bestaan, erkent de werkelijkheid van angst, zonde en schuld. De apostel onderstreept nog eens hun werkelijke, van God vervreemde, van het leven van God geschieden ‘heidense’ verleden:’ dood waart gij door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees. Als een goed pastoraal medewerker betrekt hij, Paulus, zichzelf ook in het geheel door te zeggen:’toen Hij al onze overtredingen kwijtschold’.
En vanuit deze gratie, in deze genade komt de verborgenheid van het kruis. In deze twee verzen zegt hij dat de SCHULD van de zonde radicaal WEGgedaan is, en dat de ‘MACHT van de zonde is OVERWONNEN en nooit meer ter discussie gesteld kan worden.
‘Het bewijsstuk ‘ waarover gesproken werd stamt eigenlijk af van een ouderwetse, burgerlijke gewoonte van een soort vastgelegde schriftelijke ‘schuldbekentenis’ , waar echter weinig meer over bekend is. De wet is onze aanklager, die tegenover ons staat, en zouden we een link kunnen leggen tussen deze vastgelegde ‘schuldbekentenis’ ( de aanklacht ) en het feit dat Jezus aan het kruis werd geslagen en hiermede onze zonden ook? Een vraag om eens wat dieper over na te denken. Onze schulden, opgeschreven op een stuk papier, als aanklacht, zichtbaar voor iedereen aan het kruis genageld!!

Klaas Roorda | 13 december 2014 | 08:19 | f3ed5c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.