Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Amos 4:13

De schepper van de bergen en de wind, hij die de mens zijn plan onthult, hij die de dageraad verduistert, hij die over de bergtoppen schrijdt – zijn naam is HEER, God van de hemelse machten.

-- Amos 4:13

Eén reactie op de tekst van zondag 14 december 2014 – Amos 4:13

Uitleg: Hier wordt Gods grootheid beschreven: – ‘Hij die de bergen formeert’ en ‘ de wind schept’. Hoe ontzagwekkend vinden we een berg niet als we er voor staan en omhoog kijken. Of als we halverwege zijn en er tegenop zien om verder te klimmen. Of als we een vrachtwagen op zijn kant zien liggen (Nederland) of de orkanen huis zien houden op beelden die via de televisie tot ons komen. Als we er dan ook nog over nadenken dat God onze overleggingen (niet persoonlijk maar in het algemeen) weet te vangen in de woorden van profeten, dan nog zoals hier in Amos gaat het volk zijn eigen gang. Hij wist dat de woorden Israël niet tot bekering zouden leiden, maar des te meer reden om de woorden te verkondigen. Amos roept ook nog op tot het zoeken van de Here en voegt daarin de belofte van het leven aan toe (5:4).
Kunnen we dit beeld leggen in de wereld zoals deze nu is denk je? Beseffen we Wie Hij is en waar we zelf mee bezig zijn? We heten geen Amos en toch mogen we de mensen om ons heen dezelfde woorden verkondigen in de hoop dat er iemand luistert.
Meer Dagelijks Woord met uitleg: http://alleensamen.org/index.php/wat-doen-wij/dagelijkswoord

Klaas Roorda | 14 december 2014 | 08:34 | f3ed5c

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.