Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 54:8-9

Van harte zal ik u offers brengen en uw naam loven, HEER, want hij is goed: hij heeft mij uit de nood gered, onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.

-- Psalmen 54:8-9

Er staat heel veel in deze korte klaagpsalm. Als je de hele Psalm zou lezen zou je zien dat er een smeking inzet – een korte klacht – het uiten van vertrouwen naar God – een uitspraak van verhoring van gebed en tot slot de belofte van een dankoffer.
Wat eigenlijk het meeste opvalt aan deze Psalm is de uitspraak in ons vers van vandaag om een dankoffer te brengen en een danklied. Het danklied is natuurlijk deze Psalm en Hij heeft het voornemen om er nog een dankoffer aan toe te voegen.
Als we dit naar ons eigen leven vertalen zijn er best situaties te noemen dat we met vijanden geconfronteerd worden en mijn vraag is aan jullie:gaan we hier net zo mee om als de dichter van deze Psalm.
De smeking komt meestal vanzelf en de klacht stel ik me voor ook wel, en dan juist het stuk van de Psalm waarbij we ons vertrouwen uitspreken naar God, waardoor we ruimte creëren voor Hem om Zijn werk te doen. Niet te kijken naar de vijanden of situatie, maar Hem voor ons uit te laten trekken. Is dat moeilijk? Kijk maar naar David en Goliath… toch?

Klaas Roorda | 20 december 2014 | 05:20 | f3ed5c

Goeie morgen, graag ontvangt ik dagelijks een bijbeltekst, die ik graag leest en deelt met mijn Facebook friends. Graag wil ik u bedanken hiervoor. Over het Bijbeltekst van vandaag Psalmen,54:8-9,volgens mij zou het Psalmen 54:6-7 moeten zijn?

Vriendelijke groet Ivette Pas

Pas | 20 december 2014 | 12:06 | 6e1477

onbevreesd zie ik mijn vijanden aan,alleen jammer van mijn dochtertje in de handen van mijn vijanden,zij verkeerd in doodsangsten zowel in het pleeggezin als bij haar op school en in de hele enge omgeving,heb ik gisteren zelf gezien op de foto!ik heb haar al een jaar niet gezien en daarom mag ze mij niet meer bellen!ik ben nu wel doodmoe.
over de toestand aangaande mijn dochtertje daar heeft de Heer het met mij niet over gehad op

susette | 20 december 2014 | 12:07 | 2c8bbf

Reacties gesloten