Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 1:9-11

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

-- Marcus 1:9-11

Amen

Harm niekamp | 7 februari 2015 | 09:12 | 157716

Dat is mijn Heer,voor hem kniel ik voor hem buig ik hem aanbid ik.

otto drentje | 7 februari 2015 | 09:52 | 75d3cb

Reacties gesloten