Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 5:5

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.

-- Galaten 5:5

Heel mooie bijbel teksten

meijer | 2 juni 2015 | 11:52 | e18adc

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. — Galaten 5:5

Lezen: Galaten 5:1-12

Wie? Wij, degenen die het van de genade verwachten en niet uit werken van de wet

Wat? Verwachten, door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid

Waar? Waarop wij hopen. Niet dat we die al niet zouden hebben. Hopen is in de Bijbel niet iets wat onzeker is, maar juist heel zeker!

Waarom? Omdat, wanneer het van ons doen en laten zou afhangen, wij nergens zouden zijn. Maar door de genade, uit geloof, zijn we gerechtvaardigd

Wanneer? Toen Jezus voor ons stierf aan het krui en wij Hem aannamen als onze Heiland en Verlosser. Op dat moment werden wij gerechtvaardigd

Waarvoor? In Galatia waren Joden gekomen die vonden dat ook de gelovigen uit de heidenen zich aan de Joodse wetten en regels moesten houden, omdat ze anders niet de gerechtigheid zouden kunnen ontvangen. Met name de besnijdenis kwam daar weer om de hoek kijken

Waartoe? Het gevaar van het accent leggen op de Joodse wortels van het christendom is, dat we weer in wetticisme vervallen. Een beetje zuurdesem doorzuurt het hele deeg, zegt Pauls in vers 9. We worden alleen maar gered uit genade, wat we krijgen door geloof. De Heilige Geest werkt dat in ons hart, zodat we de gerechtigheid verkrijgen. M.a.w. Hij is het, die ons verandert, van binnenuit. Geen werk, hoe goed ook in beginsel, kan daar iets aan toevoegen. Het wordt dan eigengerechtigheid. Eigen inspanning, wat weer leidt tot frustratie als het (weer) niet lukt. Laat je ook hierin veranderen door de Geest. Dan alleen komt het goed

Gebed: Dank U, Heilige Geest van God, dat U ook de gerechtigheid van Christus in mij werkt, door mij een nieuw hart te geven. Een hart dat ernaar verlangt Uw wil te doen

Beele | 2 juni 2015 | 12:22 | 145c0d

Reacties gesloten