Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 13:11

Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

-- 2 Korintiers 13:11

-knip-

eclammers | 13 augustus 2015 | 09:21 | 8fc856

Zo zegt de Here , die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen: Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren , dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Here : Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren.Jer.31.35-37.NBG51

Israël is nooit verworpen zal nooit verworpen worden, dus kan men nooit spreken van ‘vroegere aanbidders’. God heeft Israël wel soms een stap terug laten doen d.m.v. ballingschap of andere straffen en vermaningen. Nooit en te nimmer breekt de ware God echter Zijn verbond en belofte met het volk Israël!

J. | 14 augustus 2015 | 07:26 | 068d16

Hartelijk dank J voor deze trouwe woorden.

aleike | 14 augustus 2015 | 10:33 | 15791d

Reacties gesloten