Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 13:11

Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

-- 2 Korintiers 13:11

4 reacties op de tekst van woensdag 12 augustus 2015 – 2 Korintiers 13:11

Als ik ‘neem mijn vermaningen ter harte’ lees, kan ik het niet helpen om aan het incident waarbij Mozes de steen voor de 2e keer sloeg met zijn staf en God hem in zijn rol als leider een stap terug liet doen… het volk mocht niet onder zijn leiding het Beloofde Land ingaan. In 1 Timoteus 3 lees ik dat God ook eisen stelt door ambtsdragers de toets van onberispelijk dienen blijken te zijn moeten doorstaan. Om eensgezind en in vrede te leven hebben de gelovigen dat ook nodig. Toch zie ik dat er met het leiderschap vaak te makkelijk wordt omgegaan, nadat een diaken, ouderling of voorganger ‘zijn boekje te buiten is gegaan ‘. Dan wordt snel geopperd:’Wie ben jij dan wel niet om te oordelen?’ God zal inderdaad oordelen wie bijvoorbeeld net als Ananias en zijn vrouw ‘de gemeente’ zal bedriegen en hoewel Hij een God van Genade is,is Hij ook Rechtvaardig in Zijn Oordeel. Laten wij elkaar dan ook aansporen door een ambtsdrager tijdig te vermanen, door hem een stap terug te laten doen als bewezen Is en vaststaat dat iemand anders beter de verantwoordelijkheid dient te dragen, waar hij niet onberispelijk bleek te zijn, zodat de centrale functie opnieuw kan worden vervuld door een capabele broeder en men ‘naar buiten toe ‘laat zien dat er orde, vermaning, de verantwoordelijkheid en vrede is teruggekeerd binnen het Lichaam van Christus.

J. | 12 augustus 2015 | 17:09 | 068d16

-knip-

eclammers | 13 augustus 2015 | 09:21 | 8fc856

Zo zegt de Here , die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen: Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren , dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Here : Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren.Jer.31.35-37.NBG51

Israël is nooit verworpen zal nooit verworpen worden, dus kan men nooit spreken van ‘vroegere aanbidders’. God heeft Israël wel soms een stap terug laten doen d.m.v. ballingschap of andere straffen en vermaningen. Nooit en te nimmer breekt de ware God echter Zijn verbond en belofte met het volk Israël!

J. | 14 augustus 2015 | 07:26 | 068d16

Hartelijk dank J voor deze trouwe woorden.

aleike | 14 augustus 2015 | 10:33 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.