Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 5:20-21

En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

-- Romeinen 5:20-21

Zonder zondebesef geen genadebesef.
Zonde geeft de dood.
Genade in Yeshua (Jesus) geeft leven voor eeuwig!

aleike | 3 september 2015 | 11:03 | 15791d

-cut-

Ed | 4 september 2015 | 07:38 | 8fc856

Reacties gesloten