Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 12:29-31

Jezus antwoordde: Het voornaamste is: ‘Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

-- Marcus 12:29-31

6 reacties op de tekst van maandag 05 oktober 2015 – Marcus 12:29-31

-knip-

Ed Lammers | 5 oktober 2015 | 08:46 | 8fc856

Omdat De Eeuwige ons in Yeshua(Jesus) zo liefheeft,
hebben wij De Eeuwige zo lief
en onze naasten als onszelf.

In deze liefde is alles volbracht.

Liefde geeft leven.

aleike | 5 oktober 2015 | 13:27 | 15791d

Hallo in mijn bijbel staat,heb uw naaste lief als u zelf.
maar dan staat er niet bij dat dit minder is.
in matteus 22:34-40 staat gelijk.

j.kuilder | 5 oktober 2015 | 15:13 | ce1aff

Hi j.kuilder,

Ik versta het zo:
Vanuit de Liefde van De Eeuwige in Yeshua voor ons
ontspringt onze liefde voor De Ene,
voor onszelf en onze naaste.

aleike | 6 oktober 2015 | 07:49 | 15791d

Als God liefde is hoe kan Hij dan jaloers zijn?

Wolf | 7 oktober 2015 | 11:46 | 9d33ae

Hi wolf,

Ik versta het zo:
Je Schepper heeft je zo lief,
in deze liefde is je welzijn.
Als je uit deze liefde gaat,
gaat het niet goed met je.

aleike | 7 oktober 2015 | 12:18 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.