Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 12:20-21

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

-- Romeinen 12:20-21

Yeshua volbracht de liefde.

Het goede ontspringt uit deze liefde.

Wij,de schapen volgen De Goede Herder…

Moge De Eeuwige ons zegenen en beschermen…
numeri 6 vers 24 tot en met 26.

aleike | 8 oktober 2015 | 09:07 | 15791d

Dit zegt God : Ziet, gij geliefden, gij leeft in de laatste dagen. Weest bereidt uw Here zeer spoedig te ontmoeten, want de tijd is zeer nabij. Ziet, velen rondom u hebben Ons verlaten, maar zullen op een dag tot hun schrik en verbazing ontdekken… dat Wij wel degelijk bestaan. Nu dan, Wij hebben hen gedurende de vorige eeuw en deze eeuw laten weten dat Wij, de Vader en de Zoon en de Heilige GEEST , WEL DEGELIJK BESTAAN. INDIEN ZIJ ONS HEILIG EVANGELIE HEBBEN AFGEWEZEN OF VERWORPEN… OF NIET TOT HET EINDE TOE HEBBEN VASTGEHOUDEN, DAN ZULLEN ZIJ BESCHAAMT KOMEN TE STAAN IN DE TOEKOMSTIGE DAGEN… EN VOL SCHRIK EN ONTZETTING VAST STELLEN DAT GOD’S OORDELEN ZULLEN IN-TREFFEN… ZOALS WIJ HEN DEZE AANKONDIGDEN.
IK YHWH GOD, de HERE GOD, BEN.

Profetie d.d.09.10.2015.

Jean Schoonbroodt | 8 oktober 2015 | 11:15 | 2ecc2f

-cut-

Ed Lammers | 9 oktober 2015 | 08:07 | 8fc856

Wat mooi ed.
Hartelijk dank voor deze uitleg!

aleike | 9 oktober 2015 | 10:34 | 15791d

Bedankt Ed Lammers!
Heb je bronnen of teksten die deze theorie, die je beschrijft, ondersteunen?

Anoniem | 29 december 2015 | 23:34 | fa7278

Reacties gesloten