Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

-- Romeinen 8:38-39

in alles
(verdrukking of benauwdheid,vervolging of honger,
of naaktheid,of gevaar,of het zwaard)

zijn wij meer dan overwinnaars

door de liefde van De Schepper
voor de schepping
geopenbaard
in Yesha (Jesus)
romeinen 8 vers 36 en 37

aleike | 25 november 2015 | 09:07 | 15791d

-cut-

eclammers | 27 november 2015 | 07:49 | 8fc856

Reacties gesloten