Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 13:8-9

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

-- Romeinen 13:8-9

en De Levende
heeft als eerste
ons liefde gegeven
in Yeshua
in de menswording van Yeshua
is de liefde volbracht

uit deze Liefdes(Levens)Bron
mogen wij putten
om lief te hebben

onze Schepper
onszelf en de ander
als onszelf

liefde is het eerste en laatste woord
voor ons in Yeshua

liefde overwint liefdeloosheid
leven overwint de dood

aleike | 7 december 2015 | 09:49 | 15791d

-cut-

Ed Lammers | 7 december 2015 | 14:00 | 8fc856

Reacties gesloten