Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 4:6

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

-- 2 Korintiers 4:6

-knip-

eclammers | 11 december 2015 | 08:40 | 8fc856

Ik had laatst een gesprek met iemand,
die vertelde mij dat een gelovige na circa 25 jaar
Erachter kwam dat de naam Jezus niet de oorspronkelijke naam
Van onze Messias is. Ik lees nu ook hier de naam: Yeshua????????
Wat is het eigenlijk: Yeshua of Jezus.
Gods zegen.

Morena

Morena | 13 december 2015 | 09:28 | ef9acb

@Morena: De naam Jezus is een vernederlandsing van het Latijnse Iesus dat weer een latinisering is van het Griekse ?????? (spreek uit: Jèsoes). Dit is op zijn beurt weer een vergrieksing van het Hebreeuwse Jesjoea, een latere vorm van Jehosjoea, waarvan de directe vernederlandsing Jozua is. Dit laatste is tevens de naam van een oudtestamentisch Bijbelboek Jozua, dat in de Griekse vertaling (Septuagint) inderdaad ?????? heet.
–bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(voornaam)

Vernederlandsing zie je vaker:
Plaats: Wien -> Wenen
Plaats: Köln -> Keulen
Persoon: Charlemagne -> Karel de Grote

En natuurlijk kennen andere talen dit fenomeen ook. Frans: Wien -> Vienna

Schaap | 13 december 2015 | 12:08 | bddac8

Reacties gesloten