Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 2:16-17

Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

-- Marcus 2:16-17

-knip-

eclammers | 28 december 2015 | 08:17 | 8fc856

Yeshua (Jesus)
is gekomen om ons te redden
uit de liefdeloosheid(de dood)
en ons te helen tot leven in liefde

Hi lydia,
Kun je ook de hervormde gemeente telefonies of via mail voor je hulpvraag bereiken?
(voor het geval dat het via dagelijks woord misschien niet gelezen wordt)
Veel heil en zegen
wens ik jou en allen!

aleike | 28 december 2015 | 10:19 | 15791d

Reacties gesloten