Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 2:6-7

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

-- Kolossenzen 2:6-7

Analyseer elke Bijbeltekst zei eens een rijpe man tegen mij.
Neem het niet klakkeloos over en onderwijs iemand de Bijbel niet zonder hem/haar de tekst uit te leggen.
Nou, bij deze.

Met Christus wandelen:
samen met Jezus onder zijn (verkwikkende en weldadige) juk betekent samenwerken met hem in de prediking van het goede nieuws en mensen onderwijzen in de Bijbelse waarheid.

Geworteld en opgebouwd in Christus:
Als wij verbonden zijn met Christus worden wij via/door hem geestelijk gevoed zodat wij een sterk en levend geloof bezitten en daardoor aanvaardbaar zijn voor onze Vader.
Jezus is als het ware onze wortels die in de Schriftuurlijke Waarheid zijn verankerd.
Als Jezus zo ons fundament is dan staan we standvastig in het geloof opgewassen tegen de aanvallen/kuiperijen van de duivel.

We moeten overvloeien in geloof en dankbaarheid jegens onze hemelse Vader.

vriendelijke groet,
ED

eclammers | 22 januari 2016 | 09:48 | 8fc856

in mij zingt
een lied

van eeuwig leven
in Uw liefde

geven

wil ik al mijn klanken
om te danken

U, Die voorziet!

aleike | 23 januari 2016 | 10:51 | 15791d

Reacties gesloten