Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:10

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

-- Romeinen 8:10

3 reacties op de tekst van zondag 24 januari 2016 – Romeinen 8:10

Als De Geest van De Heilige,
Die Yeshua uit de doden heeft opgewekt,
in ons woont,

dan zal De Heilige ,
Die Yeshua uit de doden heeft opewekt,
ook onze sterfelijke lichamen levend maken
door De Heilige Geest,Die in ons woont.

romeinen 8 vers 11

aleike | 24 januari 2016 | 12:09 | 15791d

sorry:
opewekt is opgewekt 🙂

aleike | 24 januari 2016 | 12:12 | 15791d

Jezus nodigt iedereen uit om met hem onder 1 juk te leven en werk te verrichten voor de ware God (Mat.11:29-30).
Als we zo met Jezus verbonden zijn, dan zijn we ook in verbinding met zijn Vader Jehovah.

Alhoewel we nog steeds stervende zijn vanwege onze zondige staat, zal ons werk en leven voor God niet tevergeefs zijn.
God vergeet niet wat wij voor Zijn naam hebben gedaan en zal ons een nieuw, volmaakt leven schenken in het komende aardse paradijs en als we gestorven zijn een opstanding.

De waarborg hiervoor staat in vers 1 van Rom.8…
de geest van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt zal ons stervende lichaam ook levend maken.

Dank u wel Vader!

Ed Lammers | 25 januari 2016 | 08:00 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.