Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:10

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

-- Romeinen 8:10

Jezus nodigt iedereen uit om met hem onder 1 juk te leven en werk te verrichten voor de ware God (Mat.11:29-30).
Als we zo met Jezus verbonden zijn, dan zijn we ook in verbinding met zijn Vader Jehovah.

Alhoewel we nog steeds stervende zijn vanwege onze zondige staat, zal ons werk en leven voor God niet tevergeefs zijn.
God vergeet niet wat wij voor Zijn naam hebben gedaan en zal ons een nieuw, volmaakt leven schenken in het komende aardse paradijs en als we gestorven zijn een opstanding.

De waarborg hiervoor staat in vers 1 van Rom.8…
de geest van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt zal ons stervende lichaam ook levend maken.

Dank u wel Vader!

Ed Lammers | 25 januari 2016 | 08:00 | 8fc856

Reacties gesloten