Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 4:12-13

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

-- Hebreeen 4:12-13

4 reacties op de tekst van maandag 25 januari 2016 – Hebreeen 4:12-13

Ja na mijn studie Engels in Nijmegen, was ik er van overtuigd dat er verhevener manieren waren om je uit te drukken dan het gesproken of geschreven woord.
Dus toen ik eind 1989 de Bijbel ernstig ging bestuderen (geen Theologie studie aan de KUN of UvA wat mijn bedoeling was) was ik zeer sceptisch over Hebr.4:12.

Nu na ruim 26 jaar intensive studie van Gods Woord is er geen enkele twijfel dat “Gods Woord werkelijk levend is en kracht uitoefent”.

De gehele Bijbel is door God geïnspireerd/geademd, onder invloed van Zijn heilige geest geschreven en is pure Waarheid.

Gods woord treft ook altijd doel, dat zegt Jesaja 55:11.

Wat een overweldigende gedachte dat de zelfde heilige geest waar God het universum mee heeft geschapen ook ons ter beschikking staat om in ons leven wijsheid en rechtvaardigheid te betrachten, Satan te weerstaan en in rechtschapenheid te wandelen met onze God.

fijne dag,
Ed

Ed Lammers | 25 januari 2016 | 07:34 | 8fc856

Let er wel op dat de Heilige Geest een Persoonlijkheid is, de derde Persoon van de Drieënige God. Hij is niet zomaar een kracht die door God gebruikt wordt, maar een Persoon met een eigen wil Die Zelf besluit waar Hij ingrijpt, waarbij Hij de consensus heeft van de twee andere grootheden.

Ton Kastanja | 25 januari 2016 | 09:10 | c95c82

ik ben zo dankbaar voor Deze Heilige Liefde,
waarin ons leven zo gekend, geleid en bewaard wordt.

aleike | 25 januari 2016 | 09:30 | 15791d

Ja Ton Kastanja,

Dat zou je haast denken, maar dan kom ik toch in de knoei met heel veel andere delen van de Bijbel en zekere uitspraken o.a. van de zoon van God Jezus.
Bijvoorbeeld:
In het hoogpriesterlijk gebed Joh.17 en dan vers 3 …
Jezus zegt daar dat mensen kennis moeten opnemen van “de enige ware God.
Mozes zei in Deut. 6:4 “Jehovah onze God is één Jehovah” en de grotere Mozes, Jezus Christus, herhaalde dit in Markus 12:29.
Markus 4:10 (Jezus’ woorden) Jehovah aanbidden en alleen voor Hem heilige dienst verrichten.

De Joden, Gods volk in de oudheid, hadden een monotheïstische geloof (nu nog), zij geloofden in 1 God Jahweh.

Vele kerken leren de drie-eenheidsleer, maar er is geen consistente Bijbelse onderbouwing.
Het is duidelijk een kerkdogma ergens in de 4de eeuw ontstaan.

groet,
Ed

eclammers | 26 januari 2016 | 07:30 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.