Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Micha 5:3-4

Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

-- Micha 5:3-4

De herder die hier wordt genoemd, die in de kracht van de Heer Jehovah zal optreden en die de aarde vrede zal brengen, kan niemand anders zijn dan de zoon van God, Jezus Christus.
Hij is de gevolmachtigde van de Almachtige God, zijn naam betekent “Jehovah is redding”.

Maar voordat er overal op aarde komt zal hij de “natiën” weiden met een ijzeren staf, elk tegenstand zal hij verbrijzelen ….
Psalm 2:9 en Openb. 12:5 geven weer dat Jezus de natiën zal weiden met een scepter of ijzeren staf.

Psalm 2 raadt de heersers van deze wereld aan vrede te sluiten met de Vredevorst Jezus (kust de zoon), want Jezus heeft grote godvrezende toorn.

fijne dag,
Ed

eclammers | 26 januari 2016 | 07:59 | 8fc856

Reacties gesloten