Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 19:23

Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.

-- Spreuken 19:23

Ja onze onvolmaaktheid speel ons elke dagen parten!
Dan is er nog Satan de Duivel, de grote misleider (Openb12:9) die ons bloed zoekt te vergieten.

Maar God helpt ons elke dag een leven te leiden dat Hem welgevallig is, d.m.v. zijn Heilige Geest.
Nederigheid is essentieel om een band met de ‘Ene’ ware God
te hebben en te behouden. Dus te koop lopen met wat je allemaal kan/hebt etc. is uit den boze.
Zoals Ton ook al aanhaalde……
“wie roemt, roeme in Jehovah” of “zich beroemen op hebben van inzicht in en kennis van Jehovah”.

Zo vrezen (achting en respect) wij de God des hemels.

Ed Lammers | 29 januari 2016 | 10:03 | 8fc856

Hi ton,

Onze Schepper kent ons beter dan wij onszelf kennen.
De LiefdesBron van De Levende is onuitputtelijk
en eeuwig durend in Yeshua.
De ander kan dit niet ongedaan maken.
Ere zij G’D!

aleike | 29 januari 2016 | 10:07 | 8ffb80

Reacties gesloten