Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 3:24-26

Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.

-- Galaten 3:24-26

De Wet is aan het volk Israël gegeven bij de Sinaï als een verbond tussen Jehovah en Israël. Als nazaten van Gods vriend Abraham zouden zij een volk van koningen en priesters worden voor God, als zij zich aan de wet houden.

Iedere Israëliet bij geboorte valt automatisch onder deze wet, staat dus in een speciale verhouding tot God daar hoefde hij/zij niets voor te doen.
Maar de wet maakte ook duidelijk hoe zondig de mens was en de verschillende slachtoffers die moesten worden gebracht voor hun zonden riepen om een volmaakt menselijk offer, omdat dieren lager zijn dan mensen en dierenoffers menselijke zonden niet kunnen wegpoetsen.

Daarom is de Wet de leermeester die vooruit wees naar Christus Jezus, het volmaakte offer, en naar Christus Verbond. Dit Verbond verving dus de Wet (10 geboden).

Dus als de Wet niet meer geldt (omdat Israël het eenzijdig heeft verbroken) hoeft Jahweh zich ook niet meer te houden aan dit verbond.
Hij heeft al in Deut.32:21 voorzegd dat door de veelvuldige gevallen van geestelijke overspel dat Israël pleegde met afgoden, Jahweh Israël zou verwerpen ten gunste van een volk dat Jahweh niet kende maar Hij bijeen zou brengen d.m.v. zijn zoon Christus Jezus.

NU zijn de ware discipelen van Christus God uitverkoren volk, zij mogen nu Gods plan ten uitvoer leggen, onder hun leiding zal de aarde weer tot een paradijs worden hersteld, uit hen komt de ware “natie van koningen-priesters” voort, zij mogen 1000 jaar met Christus regeren (Mat.6:9-10 Uw koninkrijk kome).

Dit is veel eerlijker, mensen worden nu door God rechtvaardig verklaard door geloof en geloofswerken voor God en Christus en niet meer bij geboorte.
De Bijbel zegt dan ook in Jakobus 2:22 ..geloof werkt met geloofswerken samen en dat door deze geloofswerken het geloof tot volmaaktheid wordt gebracht!

fijne zaterdag allen,
Ed

eclammers | 30 januari 2016 | 08:58 | 8fc856

Reacties gesloten