Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 13:10

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

-- Romeinen 13:10

‘God is liefde’ (1Joh.4:8).
Al Gods wetten zijn dus tot bevordering van ’s mensen welzijn.
God heeft de mens naar zijn beeld geschapen en dus moeten we elkaar intens liefhebben vanuit het hart.
Als we onze medemens zo liefhebben, berokkenen we hem geen kwaad.
Het is duidelijk dat wanneer mensen overal ter wereld ware naastenliefde ten toon zouden spreiden, dit geluk, vrede en zekerheid tot resultaat zou hebben.

Aangezien Satan de Duivel en niet God over de mensheid heerst, zullen christenen hun uiterste best moeten doen om goddelijke liefde aan de dag te leggen, niet alleen jegens hun geloofsgenoten maar ook jegens vreemden.

Shalom,
Ed

Ed Lammers | 5 februari 2016 | 09:43 | 8fc856

De LiefdesBron is Yeshua (Jesus)!

lam | 6 februari 2016 | 09:38 | 15791d

Reacties gesloten