Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 1:3-4

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

-- Efeziers 1:3-4

3 reacties op de tekst van vrijdag 12 februari 2016 – Efeziers 1:3-4

wat zijn wij rijk
in Yeshua (Jesus)
toen, nu en voor eeuwig…
ik kan het bijna niet bevatten…

lam | 12 februari 2016 | 08:14 | 8ffb80

Hoe moet deze tekst worden begrepen?
God had beloofd dat Christus en zij die met Christus erfgenamen zouden zijn het “koninkrijk Gods zouden beërven” oftewel leden van de 1000-jarige hemelse regering zouden zijn.
Voor Paulus was die belofte zo zeker dat hij schreef alsof hij en zijn geestelijke broeders en zusters al in geestelijke lichamen bij God en Christus in de hemel zijn (maar dat was op het moment van schrijven natuurlijk nog niet het geval).

Het 2de punt wat hier opvalt is de uitspraak “…heeft God,voordat de wereld gegrondvest werd, ons … uitgekozen”.
In Genesis 3:15 na de opstand van Satan, Adam en Eva heeft God al bepaald dat Satan en zijn zaad (volgers de demonen en alle slechte mensen) zouden worden vernietigd door Jezus en zijn geestelijke broeders (ex-mensen die tot hemels leven zijn verheven/verheerlijkt).
Deze (1ste) profetie werd uitgesproken door God voordat Adam en Eva kinderen kregen, “voordat de wereld gegrondvest werd”.

Jehovah God heeft in zijn wijsheid en zijn vooruitziende blik voorzien in de oplossing voor het probleem dat Satan in de hof van Eden veroorzaakte.

Wat een wijze God.

Ed Lammers | 12 februari 2016 | 09:02 | 8fc856

In Yeshua (Jesus)
ontvangen wij alle zegen
van De Heilige (Liefdes)Geest.

Deze liefdevolle genade en vrede
geeft ons leven op aarde kracht en glans!

Deze LiefdesKracht werkt in ons,

volmaakt(reinigt,zuivert,heiligt) ons

en eens zal alles in allen volmaakt zijn.

Ere aan De Ene!

lam | 13 februari 2016 | 09:05 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.