Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 10:43-45

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

-- Marcus 10:43-45

Wij mensen moeten de onvolmaakte neiging onderdrukken om de belangrijkste te willen zijn.
Want de ware God weerstaat de hoogmoedige en schenkt aandacht aan de nederige.
Bovendien “komt hoogmoed voor de val en trots voor een ineenstorting”.

Jezus zei “gij zijt allen broeders”, en “één is uw leider de Christus”.
Dus Christus erkent geen klassenonderscheid, geen klasse van geestelijke leiders die zich verheffen boven hun broeders!
Laten we onze broeders en zusters dienen.

We hoeven niet te sterven voor onze medemens (dat heeft Christus al gedaan en hij is volmaakt) maar juist ons leven weiden aan de verheerlijking van Gods naam door anderen te onderwijzen in Gods wegen.

eclammers | 19 februari 2016 | 08:40 | 8fc856

Reacties gesloten