Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Joel 3:1-2

Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. | vrijdag 19 februari 2016 – Joel 3:1-2

-- Joel 3:1-2

Gods heeft zijn heilige geest deze dagen uitgestort over oprechte mensen en motiveert hen het Koninkrijk Gods bekend te maken en zo te profeteren over de dingen die God gaat doen. Zijn Koninkrijk zal binnenkort het enige bestuur zijn dat over de aarde regeert, “uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede”, geen onvolmaakt menselijk bestuur meer.
Vrede op aarde!

eclammers | 19 februari 2016 | 08:51 | 8fc856

wat me opvalt in joel:
hoe genadig en barmhartig is De Ene,
hoe lankmoedig en groot van goedertierenheid,
berouw hebbende over het onheil.

als we diep berouw hebben van onze liefdeloosheid,
ons hiervan willen reinigen-heiligen
en De Ene aanroepen om vergeving,
is het antwoord van De Ene zo liefdevol voor ons.

joel 2 vers 32:
“en ieder die de Naam van De Ene aanroept
zal behouden worden”

joel 3 vers 21:
“Ik zal hun bloed onschuldig verklaren,
dat IK niet onschuldig verklaard had”

“want op de berg Sion en te Jeruzalem
zal ontkoming zijn in Yeshua-Jesus,
zoals De Ene heeft gezegd”

lam | 19 februari 2016 | 08:53 | 15791d

Reacties gesloten