Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 2:6

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.

-- Spreuken 2:6

De ware God geeft ons de dringende raad om moeite te doen om tot Hem te naderen. Dat doen we door de Bijbel ijverig te onderzoeken, te mediteren over het onderwijs en Gods wijze raad in het leven toe te passen.
Als we dat consequent en met een oprecht hart doen dan zullen we begrijpen waarom we de Schepper van het universum moeten vrezen.
Hij zal ons ook “de kennis van God” geven, zegt vers 5!
Wat is die kennis dan?
Kennis van zijn wezen, wie hij is, welke eigenschappen hij als persoon heeft en wat zijn voornemen met de aarde en de mensen daarop is.

Jezus, Gods eniggeboren zoon, die de Vader beter kent als wie dan ook zegt over God (hij haalt hier de woorden van Mozes aan) …”Hoor o Israël, Jehovah onze God is één Jehovah” (Mark.12:29).

God zegt (Spr.3:7) “word niet wijs in uw eigen ogen” !
Wij willen naar Gods wijsheid leven.

eclammers | 22 februari 2016 | 07:39 | 8fc856

als wij wijsheid verwachten (zoeken) bij De Eeuwige,
ontvangen wij het ook.

lam | 22 februari 2016 | 10:47 | 15791d

Reacties gesloten