Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Psalmen 124:8

Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

-- Psalmen 124:8

“In de naam van” kan betekenen ‘uit autoriteit van’, ‘in erkenning van’, ‘in gehoorzaamheid aan’, ‘in navolging van’ etc. etc.

Bijvoorbeeld MICHA 4:5 “wij zullen wandelen in de naam van Jehovah onze God” (uit gehoorzaamheid, in de erkenning van zijn Almacht etc.)

Het voorgaande is moeilijk hier in te passen.
Maar je zou kunnen zeggen ….
“Onze hulp komt van degene die DE NAAM draagt”.
Aangezien HEER een titel is en geen naam moet hier dus de naam van allerhoogste staan, Jahweh of Jehovah, Hij is per slot van rekening de Schepper van hemel en aarde!

De American Standard Version zegt het zo: …
My help cometh from Jehovah, Who made heaven and earth.

fijne dag allen.

Ed Lammers | 25 februari 2016 | 08:57 | 8fc856

onze hulp is van Die Was, Die Is en Die Komen Zal…
Die hemel en aarde gemaakt heeft…

hoe goed is dit weten…
Leven, Liefde, Licht overwint…

lam | 25 februari 2016 | 10:25 | 15791d

Leven,Liefde , Licht overwint.

Prachtige woorden, als het licht is kunnen wij mensen de dingen waarnemen. Laat God’s woorden als een lamp voor onze voeten zijn. Zodat wij allen die dingen zullen doen die in het licht gezien mogen worden.

2 Petrus 3 : 10.

Dat waarheid en liefde en liefde en waarheid hand in hand samen gaan.

Jezus zegenende en liefdevolle nabijheid toe gewenst aan een ieder die oprecht ( met vallen en opstaan en door en met Zijn genade) Jezus wil dienen !

En dat mensen die Jezus nog niet kennen of nog geen levende relatie met Jezus hebben, als hun Levende Heer, dat zij Hem mogen leren kennen als hun redder en verlosser en hun vader.

Zoals Sela zingt : leer mij naar Uw wil te handelen..

Be blessed !

Be Blessed | 25 februari 2016 | 23:12 | 43f923

hi Be Blessed,

ik zou er aan willen toevoegen:
dat zij Yeshua mogen leren kennen
als Hij/Zij, Die hen redt, verlost en bevrijdt
en als hun Vader en Moeder.

genesis 1 vers 26:
en De Eeuwige zei:”Laat Ons mensen maken naar Ons beeld,
als Onze gelijkenis”
genesis 1 vers 27:
en De Eeuwige schiep de mens naar het beeld van De Eeuwige,
man en vrouw schiep De Eeuwige hen.

voorbeeld:
het wezen Van G’D
is ook erbarmen
stamt van baarmoeder.

lam | 27 februari 2016 | 09:30 | 15791d

Reacties gesloten