Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 3:20-21

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

-- Efeziers 3:20-21

5 reacties op de tekst van vrijdag 26 februari 2016 – Efeziers 3:20-21

Communicatie met onze Schepper is van groot belang voor ons welzijn. Daarom is dagelijks bidden erg belangrijk om onze Vader te danken voor al het goede dat hij ons geeft en hem om kracht en raad te vragen om Zijn wil te doen in Satan’s wereld.

God weet echter alles wat wij willen vragen en weet wat we nodig hebben, hij zal zelfs meer geven dan we vragen indien wij zijn wil doen, dat doet hij met gebruik making van zijn heilige geest en door bemiddeling van zijn wereldwijde christelijke gemeente en zijn zoon Jezus Christus.

Daarom komt de Almachtige God Jehovah alle eer toe …

Ed Lammers | 26 februari 2016 | 08:48 | 8fc856

De Eeuwige, Die Liefde is,
is uit liefde voor ons leven-voor eeuwig,
Mens-mens geworden in Yeshua-Jesus.

In Yeshua-Het Lam ontvangen wij
De Liefde van De Heilige met De Heilige LiefdesKracht-Geest.

Deze in ons werkzame Heilige LiefdesKracht-Geest
is bij machte oneindig veel meer te doen
dan wij bidden of beseffen.

Ere zij G’D
=
Eer voor De Heilige Liefde met De Heilige LiefdesKracht-Geest
aan ons gegeven
in Het Lam
tot in alle geslachten
tot in alle eeuwigheid!”
Amen.

lam | 26 februari 2016 | 11:52 | 15791d

Sorry Lam,
ik kan geen amen zeggen op jouw stuk.

De eeuwige, Jehovah God is geen mens of vlees geworden maar zijn zoon, Jezus Christus.

God is een geest en zal dat altijd blijven …

Het NBV zegt: …
Joh.4:24 …
24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid

Joh.1:14 … Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

vriendelijke groet,
Ed

Ed Lammers | 26 februari 2016 | 13:38 | 8fc856

dag ed,

zowel in de Tenach als in het Nieuwe Testament
is er een hemels, geestelijk aspect aan De Eeuwige;
en een aards, lichamelijk aspect.

alleen Adonai is G’D, 1 wezen vormend (in eenheid )met Yeshua, Die de aardse versie is van G’D in de hemel.

voorbeelden in het oude en nieuwe verbond:
genesis 1 vers 26 (in het hebreeuws meervoud)
genesis 18 (2 engelen en JHWH )
genesis 19 vers 24 (daar werpt de JHWH, Die aan abrahams tafel heeft gegeten ,zwavel en vuur op Sodom en Gomorra
van JHWH in de hemel.
zacharia 12 vers 10 (in het hebreeuws staat:”zij zullen
Mij (De Eeuwige) aanschouwen,Die zij doorstoken hebben.”(De Messias is doorstoken)
zacharia 2 vers 10
filippenzen 2 vers 6
johannes 1 vers 1en 2

verder zijn er attributen waarvan De Eeuwige zich bedient.
voorbeelden daarvan zijn:
De Geest van De Eeuwige
een vlam
een hand
een stem
het Nieuwe Testament.

Yeshua , G’D in mensengedaante,
zoals De Tenach de mogelijkheid daartoe al had laten zien.

mag De Eeuwige je zegenen en beschermen…
numeri 6 vers 24 tot en met 26

lam | 27 februari 2016 | 08:54 | 15791d

aanvulling:
met dank aan Beth Yeshua!

lam | 27 februari 2016 | 09:02 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.