Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 1:9-11

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

-- Filippenzen 1:9-11

3 reacties op de tekst van zaterdag 27 februari 2016 – Filippenzen 1:9-11

Inzicht in en nauwkeurige kennis van God Woord is noodzakelijk om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen wat goed is en slecht in de ogen van de ware God.
Het Griekse woord voor ‘onderscheidingsvermogen’ duidt op
‘gevoelige morele waarneming’.
Hiermee kunnen we dus goed onderscheiden wat rechtvaardig of onrechtvaardig is in Gods ogen.

We zien ook in ‘waar het op aankomt’ of wat belangrijk is in Gods ogen.
Jezus heeft laten zien wat het belangrijkste zou moeten zijn in het leven van zijn volgelingen.
Jezus zei (Lukas 4:43-44)…
… 43 Ik moet ook andere steden het Evangelie (goede nieuws) van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.
44 En Hij predikte het goede nieuws …

Daarom zond Jezus al zijn discipelen uit om het goede nieuws te prediken …
Mat.28:19-20…
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

fijne dag,
Ed

Ed Lammers | 27 februari 2016 | 09:26 | 8fc856

hoe schitterend dit gebed voor ons…

dat wij steeds meer op Yeshua-Jesus mogen gaan lijken…
dat wij steeds meer een woning-tempel voor Yeshua mogen zijn…
dat wij ons steeds mooier mogen versieren als Bruid voor Onze Bruidegom…

dat wij steeds meer redden vanuit onze liefde uit de liefdeloosheid (zonde en dood),
zoals wij zelf eerst door Yeshua hieruit gered zijn
en worden…

Ere zij G’D en Het Lam!

lam | 27 februari 2016 | 10:41 | 15791d

De herziene Statenvertaling zegt tegen alle christenen in Gods licht te wandelen en ‘kinderen van het licht’ te zijn.

EfeziĆ«rs 5:1-2 zegt dan ook navolgers van God te zijn zoals ook zijn zoon Christus dat heeft was en nog is …
1 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Daarom is Jezus, die op aarde heeft geleefd, een lichtend voorbeeld voor alle mensen.
Als ware hij een stom slachtdier, heeft Jezus zichzelf geofferd voor alle mensen tot heerlijkheid van God de Almachtige (lees Jesaja 53).

fijne dag allen,
Ed

Ed Lammers | 29 februari 2016 | 07:26 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.