Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 25:7-8

Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken.

-- Jesaja 25:7-8

9 reacties op de tekst van zondag 28 februari 2016 – Jesaja 25:7-8

in jesaja 25 vers 6 staat
dat De Eeuwige op deze berg voor alle volken
een feestmaal van vette spijzen geeft,
een feestmaal van belegen wijnen,
van mergrijke vette spijzen,
van gezuiverde belegen wijnen.

vervolgens in jesaje 25 vers 9
op die dag zal men zeggen:
“Zie dit is onze G’D op Wie wij hoopten ,dat Die ons zou verlossen! De Eeuwige, op Wie wij hoopten;
laten wij juichen en blij zijn over de verlossing
(van liefdeloosheid=zonde en de dood)
die De Eeuwige ons geeft!

Lechajim!

lam | 28 februari 2016 | 11:38 | 15791d

Hallo Lam,

Liefdeloosheid is zonde maar dat niet alleen, met zonden wordt in de Bijbel ook overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,afgoderij, toverij,vijandschappen, ruzie, afgunst, woede uitbarstingen,egoisme,onenigheid en afwijkingen in de leer, jaloersheid,moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke zie Gelaten 5 bij de werken van het vlees

Be blessed in Jesus name this week..

Be Blessed | 28 februari 2016 | 17:24 | 43f923

Aanvulling op mijn voorgaande mail, wij hebben allen gezondigd maar Jezus wil ons genade verstrekken.

Dit zal niet altijd alle consequenties van de uitwerking van de door ons gedane zonde uitwissen. Maar als wij onze zonden belijden mogen wij wel vergeving van God onze Hemelse vader ontvangen.

Be Blessed | 28 februari 2016 | 20:10 | 43f923

De sluier, omwindsel, vlechtwerk van zonde en dood omwind alle mensen. We kunnen er niet aan ontkomen, we zijn allemaal behept met zonde en dat leidt tot onze wisse dood.
Daarom sterft iedereen ‘in Adam’ want onze 1ste vader heeft de dood aan al zijn nakomelingen doorgegeven.

Maar door middel van de dood van Zijn zoon Jezus (de 2de Adam) heeft JHWH, Jahweh, zonde en dood teniet gedaan, zodat oprecht mensen vergeven kunnen worden van hun zonden en binnenkort eeuwig mogen leven.
We kunnen dus zeggen dat oprechten zullen leven ‘in Jezus’.

God zij geprezen voor zo veel liefde.

Ed Lammers | 29 februari 2016 | 07:59 | 8fc856

hi Be Blessed,

Alles wat in galaten 5 vanaf vers 19 tot vers 22
genoemd wordt komt voort uit liefdeloosheid.

De liefde vervult de gehele wet.
De liefde in Yeshua geopenbaard maakt vrij;
dien elkaar door deze liefde.

Wandel door De Heilige LiefdesGeest.
Galaten 5 vers 1 tot en met 18.

In Yeshua mogen wij opstaan in een nieuw leven van liefde!

lam | 29 februari 2016 | 12:54 | 15791d

correctie:
ik bedoel galaten 5 vers 13 tot en met 18.

lam | 29 februari 2016 | 12:57 | 15791d

voor alle duidelijkheid:
galaten 5 vers 19 tot 22
komt allemaal voort uit liefdeloosheid.

galaten 5 vers 13 tot en met 18
gaat over de liefde in Yeshua
en wandelen in deze liefde
in de kracht van De Heilige LiefdesGeest.

Be Blessed!

lam | 29 februari 2016 | 13:12 | 15791d

Hallo Lam,

Je bent goed in het grote lijnen denken. Well done.

Je hebt mij overtuigd hoor, ik zie dat je jezelf er in hebt verdiept. En in welk boek kunnen wij ons beter verdiepen dan in de Bijbel, Het enige boek dat als wij in Jezus geloven ons eeuwig leven zal schenken. En als we er met z’n allen naar proberen te leven zal het samenbindend werken. Zoals in het liedje Word Uw wil gedaan dan bindt het ons saam

Be blessed !

Be Blessed | 29 februari 2016 | 22:06 | 43f923

Halleluja

Wolf | 1 maart 2016 | 00:34 | 9d33ae

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.