Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 12:17-19

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’

-- Romeinen 12:17-19

7 reacties op de tekst van maandag 29 februari 2016 – Romeinen 12:17-19

Het is een hele geruststelling dat rechtvaardigheid uiteindelijk zal zegevieren op aarde en dat onze rechtvaardige Vader, Soeverein van het universum, de Almachtige, deze satanische wereld zal veranderen tot een plaats waar vrede zal zijn.

Daarvoor zal de liefdevolle God wraak moeten oefenen over alle goddeloosheid en alle goddelozen aan de vernietiging moeten prijsgeven.

Toch is dat liefdevol want hij laat slechtheid niet voor altijd voortbestaan.
Kan je je een Paradijs met geweld, goddeloosheid en onenigheid voorstellen, natuurlijk niet.

Er zal overal vrede heersen, Uw koninkrijk kome!

Ed Lammers | 29 februari 2016 | 09:24 | 8fc856

hoe zorgzaam en liefdevol
deze opwekking tot liefde !
(in de kracht van De Heilige LiefdesGeest)

De Eeuwige doorgrondt ons en alleen De Eeuwige kan vergelden.

Wij zijn niet in staat om alles te doorgronden
en mogen geen kwaad met kwaad vergelden,
maar het kwade overwinnen door het goede.

lam | 29 februari 2016 | 13:50 | 15791d

Wat fijn dat wij als Zijn kinderen mogen weten , dat wij als psalm 91 onder zijn vleugels mogen schuilen. En dat als wij in Hem geloven mogen weten, dat wat er ook op deze aarde met ons zal gebeuren, wij straks voor eeuwig Jezus mogen aanbidden in de Hemel in Zijn liefdevolle nabijheid ….

Be blessed !

Be Blessed | 29 februari 2016 | 22:14 | 43f923

Ik dank Jezus voor jullie reacties lam en be blessed.

Sleep well

Wolf | 1 maart 2016 | 00:38 | 9d33ae

Ik ben lid en geabonneerd en krijg elke dag het Dagelijks Woord….Ik ben ook boeddhist en dat gaat goed samen en lees de Bijbel. Het geloof in God is vanuit onze ouders met de paplepel ingegeven…
De kracht van God heb ik letterlijk ervaren als kind van 15j..Ik werd ziek en kwam niet meer bij kennis, ik was al opgegeven door de dienstdoende Arts!

Toen kreeg ik de boodschap mee, nadat ik ontwaakte uit de dood!
De boodschap luidde…Als jij terug keert naar moeder Aarde zul jij(G)even (O)ntvangen en(D)elen, voor hen die het heel moeilijk hebben de knoopjes aan elkaar te knopen…Gods rijkste zegen, is de mogelijkheid en inzet die mij geschonken word er voor hen te zijn die het nodig hebben. Elke dag is mijn leven op moeder aarde een dankbare zegen..Amen

Harvey Young A FAT | 2 maart 2016 | 01:05 | d0d8e6

“Truly, I tell you
whatever you did
for one of the least
of these brothers and sisters of mine
you did for Me.

Me, is Yeshua -Jesus
in mattheus 25 vers 31 -46

lam | 2 maart 2016 | 09:24 | 15791d

aanvulling:

hi harvey,

met bovenstaande reactie reageer ik op wat jij schrijft.

mag De Eeuwige je zegenen en beschermen…
numeri 6 vers 24 t/m 26.

lam | 2 maart 2016 | 09:30 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.