Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 16:16

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

-- Spreuken 16:16

Veel mensen denken dat geld, bezittingen en een oudedagvoorziening de beste basis vormt voor het leven.
De Bijbel erkent wel dat je geld nodig hebt maar wijst nog veel dringender naar goddelijke wijsheid en kennis (Pred.7:12).

In het leven toepassen van kennis en wijsheid van de ware God kan lijden tot leven, zelfs eeuwig leven.
(H SV)
Jesaja 46:9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders.
Ik ben God, en er is er geen als Ik,

groet
Ed

Ed Lammers | 5 maart 2016 | 09:30 | 8fc856

maar tot de mens zei De Eeuwige:

“Zie eerbied voor Die Was ,Die Is en Die Komen Zal-
dat is wijsheid
en van het kwade te wijken dat is inzicht.”

job 28 vers 28.

ook te vinden in psalm 19 :

een lofzang over de majesteit van De Eeuwige in de schepping
en over de liefdesregels van De Eeuwige voor ons.

psalm 19 vers 11

lam | 5 maart 2016 | 10:29 | 15791d

Wijsheid en inzicht, twee Goddelijke zaken die zoveel kostbaarder zijn dan geld en goed. Wijsheid en inzicht in de werking van de drie-enige God in onze harten. Laten we daarom bidden en smeken, ootmoedig, met de hand op ons (gedoopte) voorhoofd.

Hg,
Bram van de Laagte

Bram van de Laagte | 5 maart 2016 | 14:39 | 1df341

Reacties gesloten