Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 33:15-16

Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt – hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.

-- Jesaja 33:15-16

5 reacties op de tekst van vrijdag 11 maart 2016 – Jesaja 33:15-16

het volk dat daar woont,
zal vergeving van ongerechtigheid hebben.

eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn,
blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen,
maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

jesaja 33 vers 24
jesaja 35 vers 10

“de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen”

jesaja 35 vers 1 tot en met 10

lam | 11 maart 2016 | 07:24 | 15791d

Tegen deze achtergrond van moord, bedrog, afpersing, steekpenningen, onderdrukking, onrechtvaardigheid, onwaarheid, allerlei slechtheid dat het volk Israël bedreef tegen de wetten van de ware God, moedigde de profeet Jesaja (zijn naam betekent “Redding van Jehovah”) aan tot goedheid in al zijn vormen zoals de ware God het volk had geleerd.

Nu is de situatie niet veel beter dan toen alléén is het nu wereldomvattend.

Leef naar de rechtvaardige wetten van God, dat is de gehele verplichting van de mens (Pred.12:13).

Ed Lammers | 11 maart 2016 | 09:17 | 8fc856

Hallo Ed,

En sluit de genade niet uit!
Want allen struikelen we dagelijks, maar door ons geloof in Jezus, en omdat Hij van ons houdt zoals we zijn. Ik kan mij zo voorstellen, dat we uit vrije wil deze liefde willen beantwoorden door Jezus wil te doen.
Zijn wetten heeft hij niet als een moeten opgelegd maar achter deze wetten schuilt wijsheid. Overtreden heeft als vrucht dat het niet goed voor ons welzijn zal zijn. En God houdt teveel van ons om dit te laten gaan.

Be blessed !

Be Blessed | 11 maart 2016 | 15:11 | 6cb7b6

Hi Bless you,

Nee dat vergeet ik nooit, dank!
Met ‘Genade’ of ‘onverdiende goedheid’ omringt God de gehele schepping.
Hij is goed in heel zijn wezen, Hij is inherent goed.
Maar wij kunnen niet claimen dat wij Gods goedheid ‘verdienen’, dat ben je toch met mij eens.
Gods goedheid strekt zich uit ook buiten de christelijke gemeente, hij trekt nog steeds mensen uit alle natiën, volken en talen tot zich om hen te onderwijzen in zijn wegen te wandelen en hen te redden.

Het offer dat onze Vader en Jezus brachten is zo groot/kostbaar dat mensen die er geen waardering voor tonen (ook naamchristenen) niet worden gered op de dag dat Gods ingrijpt d.m.v. Zijn Koninkrijk (Uw Koninkrijk kome).

Onze heer Jezus zei zelfs “Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij gij werkers der wetteloosheid.” (Mat.7:23).

De ware God houdt van degene die van Hem houden. Hij verplicht mensen niet om Hem lief te hebben dat is een vrije keuze.

“Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.
Jesaja 65:17.
God begint de ‘nieuwe aarde’ met welwillende, zachtaardige en rechtvaardige mensen die van Hem houden.

Vergis je niet de barmhartige God Jehovah is ook …een verterend vuur (Hebreeën 12:29).

fijn weekend.

Ed Lammers | 12 maart 2016 | 08:58 | 8fc856

Hallo Ed,

Dat is waar dat God ook een verterend vuur kan zijn.
Maar ik geloof in Jezus en ik weet, dat ik een kind van de allerhoogste God ben. Hij is mijn vader en Hij zorgt voor zijn kinderen.
Als het mijn tijd is om heen te gaan, weet ik dat ik naar Hem toe zal gaan.

Want ik ben er van overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, nog overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons (mij) zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze (mijn) Heere.
Amen !

Be blessed!

Be Blessed | 12 maart 2016 | 20:13 | cf0e9a

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.