Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Daniel 9:18

Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is.

-- Daniel 9:18

Uw barmhartigheid heeft is en zal altijd overwinnen.
Jak. 2,13

Sleep well

Wolf | 14 maart 2016 | 00:29 | 9d33ae

en De Levende, Die de harten doorzoekt,
weet dat De Heilige Geest van Liefde
naar de wil van De Levende
voor heiligen (geheiligd in Yeshua-Jesus) pleit.

romeinen 8 vers 27

…en geeft een rust, die alle verstand te boven gaat…

lam | 14 maart 2016 | 10:05 | 15791d

Gods profeet Daniël (mijn rechter is God) onderzocht de Schriften en onderscheidde dat het volk Israël de straf van 70 jaar er op had zitten.
Israël had voor hun zonden betaald, alle Sabbatten die zij niet hadden gehouden moesten ze zo aan Jahweh terugbetalen.

De ware God zou hun volgens de profetie spoedig terug zenden naar Jeruzalem om de ware aanbidding te herstellen.

Daniël deed een beroep op Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid, alhoewel Israël dat niet verdiende en er zeker geen recht op kon laten gelden.

Ed Lammers | 14 maart 2016 | 15:45 | 8fc856

Reacties gesloten