Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Ezechiel 18:23

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

-- Ezechiel 18:23

vers 26 voegt eraan toe:……Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij gedaan heeft.

EzechiĆ«l moest de goddelozen waarschuwen om hun slechte weg te verlaten en Gods rechtvaardige wegen te gaan bewandelen….
Ezech.3:17-18 … 18 Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.
19 Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

Ook nu heeft de ware God zijn dienstknechten de opdracht gegeven “alle zielen (of mensen)” te waarschuwen voor zijn komend oordeel over alle goddelozen.

fijne dag,
Ed

eclammers | 25 maart 2016 | 07:32 | 226143

verduidelijking en verbetering
van mijn reactie van 23 maart 2016:

alleen vanuit De Liefde van G’D voor ons,
gegeven in de Menswording van Yeshua-Jesus,

kunnen we het van de liefdeloosheid en de dood
in onszelf en de ander winnen
en kunnen we de liefdeloosheid en de dood
in onszelf en de ander overwinnen.

lam | 25 maart 2016 | 10:36 | 15791d

Reacties gesloten