Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Ezechiel 18:23

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.

-- Ezechiel 18:23

5 reacties op de tekst van woensdag 23 maart 2016 – Ezechiel 18:23

Als ik deel, komt niet meer gewoon de tekst op mijn tijdlijn te staan, heel jammer. Mensen nemen minder snel de moeite om eerst weer op de link te moeten klikken… Erg jammer!! Kan dit weer veranderd worden?

Bea | 23 maart 2016 | 10:11 | 37eb4b

als we ons afhankelijk weten van – en ons keren
tot De Liefde van G’D voor ons, gegeven in Yeshua-Jesus,
dan zullen we leven voor eeuwig.

alleen zo kunnen we onszelf en de ander winnen en overwinnen.

lam | 23 maart 2016 | 11:27 | 15791d

aanvulling:
alleen zo kunnen we het van de liefdeloosheid en de dood in onszelf en de ander winnen en overwinnen.

lam | 23 maart 2016 | 14:34 | 15791d

vers 26 voegt eraan toe:……Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij gedaan heeft.

EzechiĆ«l moest de goddelozen waarschuwen om hun slechte weg te verlaten en Gods rechtvaardige wegen te gaan bewandelen….
Ezech.3:17-18 … 18 Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.
19 Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

Ook nu heeft de ware God zijn dienstknechten de opdracht gegeven “alle zielen (of mensen)” te waarschuwen voor zijn komend oordeel over alle goddelozen.

fijne dag,
Ed

eclammers | 25 maart 2016 | 07:32 | 226143

verduidelijking en verbetering
van mijn reactie van 23 maart 2016:

alleen vanuit De Liefde van G’D voor ons,
gegeven in de Menswording van Yeshua-Jesus,

kunnen we het van de liefdeloosheid en de dood
in onszelf en de ander winnen
en kunnen we de liefdeloosheid en de dood
in onszelf en de ander overwinnen.

lam | 25 maart 2016 | 10:36 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiĆ«ren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.