Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 28:5-6

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.’

-- Matteus 28:5-6

Vrouwen waren de eersten die het goede nieuws van Jezus’ opstanding hoorden van de engelen en zij moesten het aan de mannen vertellen, zij geloofden dit aanvankelijk niet.
Vrouwen waren vaak de eersten die door God werden ingelicht over Zijn voornemen en die door Hem werden gebruikt.
Misschien wel omdat zij toegankelijker zijn dan mannen of een groter geloof hebben!

De psalmist prijst vrouwen: …. (Ps 68:11) De vrouwen die het goede nieuws vertellen zijn een groot leger.

eclammers | 28 maart 2016 | 07:59 | 226143

En door Hem alleen zijn onze zonden vergeven.
Halleluja

Rene Blom | 28 maart 2016 | 11:19 | c39cf6

De bewakers werden door vrees
voor de engel van De Levende bevangen
en zij werden als doden.
Maar de engel antwoordde
en zei tot de vrouwen:
“Jullie hoeven niet bang te zijn,
want ik weet dat jullie Yeshua-Jesus
zoeken, De Gekruisigde.

mattheus 28 vers 4en 5

lam | 29 maart 2016 | 00:25 | 8ffb80

” De Liefde is Het Begin en Het Einde…
weten jullie nog…

vandaar:

De Gekruisigde is niet hier in het graf—
in de dood.
In de Kracht van De liefde en Het Licht
is Yeshua opgestaan
en Leeft voor eeuwig!”

lam | 29 maart 2016 | 08:56 | 8ffb80

-knip-

eclammers | 29 maart 2016 | 09:10 | 226143

Reacties gesloten