Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 11:25-26

Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

-- Marcus 11:25-26

Liefde is vergeven,
vergeven is Liefde

Sleep well

Wolf | 6 april 2016 | 00:47 | 9d33ae

Liefde is geloven en houden van Jezus….
Geen waarheid zonder liefde en geen liefde zonder waarheid…

Be blessed!

Be Blessed | 6 april 2016 | 06:42 | 20dbe7

en Yeshua-Jesus antwoordde en zei tot hen:

“Heb geloof in G’D, Die Liefde is.
Voorwaar, Ik zeg je, wie tot deze berg zou zeggen:
“Hef je op en werp je in de zee,”
en in haar/zijn hart niet zou twijfelen,
maar geloven, dat hetgeen zij/hij zegt geschiedt,
het zal haar /hem geschieden.”

marcus 11 vers 23

dank jullie wel Wolf en Be Blessed
voor het zo grote Wonder
van De Heilige Helende LiefdesKracht
in jullie er zijn in Het Woord.

Lof zij Het Lam!

lam | 6 april 2016 | 09:34 | 15791d

Reacties gesloten