Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 2:10

Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

-- Hebreeen 2:10

-knip-

eclammers | 9 april 2016 | 09:41 | 226143

want omdat G’D, Die Liefde is,
Zelf De Liefde in De Mens Yeshua-Jesus volbracht heeft,
kan G’D met ons meevoelen in onze zwakheden,
omdat Yeshua als Mens in alle dingen op gelijke wijze
als wij verzocht is geweest,
maar zonder liefdeloos te zijn-te worden.
(zonder zonde)
In deze liefdevolle genade van G’D voor ons
gegeven in Yeshua-Het OfferLam,
mogen we vrijmoedig tot G’D, Die Liefde is, gaan
en kan G’D ons ook als we verzocht worden
tot liefdeloosheid (zonde)
genadig en barmhartig te hulp komen.

hebreeen 2 vers 16
en hebreeen 4 vers 15 en 16

Lof zij Het Lam!

lam | 9 april 2016 | 11:19 | 15791d

-knip-

Ed Lammers | 11 april 2016 | 07:40 | 226143

Reacties gesloten