Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 41:13

Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.

-- Jesaja 41:13

7 reacties op de tekst van zaterdag 16 april 2016 – Jesaja 41:13

“en toch zouden ze kunnen vinden
wat ze zoeken
in 1 enkele roos of in een beetje water…”

uit “De KLeine Prins”
van antoine de saint-exupery

lam | 16 april 2016 | 09:18 | 8ffb80

Who dwelt below…

lam | 16 april 2016 | 10:44 | 797436

Beste Lam,

Een enkele roos of in water zal het volk van God geen woning kunnen vinden
maar in het onderstaande teksten wel. Bij Jezus valt antoine de saint exupery in het niet.

. en allen dezelfde geestelijke drank dronken.
(Want zij dronken uit een geestelijke steenrots
die volgde; de steenrots nu was Christus.)
(1Ko 10:4) Maar de HERE die de toekomst kent, denkt met medelijden aan de
ellendigen en armen van zijn volk die nog door grote nood zullen gaan
(vers 17). Hij denkt dan niet alleen aan allen die uit Babel zullen komen,
maar aan allen van zijn volk die in alle tijden verliezen en lijden zullen
ontmoeten. De HERE belooft hun dat Hij hen zal verhoren en niet zal
verlaten. Hij zal hen rijkelijk verkwikken door voorzieningen te
ontsluiten op een wijze die alleen Hij kan bewerken (vers 18). Hoewel
dit alles de verandering beschrijft van de thuisloze toestand van Israël
naar de overvloedige zegen die zij in het vrederijk zullen ontvangen
(vgl. 35:6,7), bevatten deze beloften duidelijk een geestelijke betekenis.
Want er is een duidelijke verwijzing naar het water waar op bovennatuurlijke
wijze in werd voorzien tijdens de reis van Gods volk in
de woestijn na de bevrijding uit Egypte en waaraan een geestelijke
betekenis wordt toegekend (1Ko 10:4; vgl. Jh 4:14; 7:37-39; Op 22:17).
…; maar ieder die drinkt van het water dat Ik
hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben;
maar het water dat Ik hem zal geven, zal in
hem worden een bron van water dat springt tot
in [het] eeuwige leven. (Jh 4:14)
En op de laatste, de grote dag van het feest,
stond Jezus [daar] en riep aldus: Als iemand
dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in
Hem geloven, zouden ontvangen; want [de]
Geest was [er] nog niet, omdat Jezus nog niet
was verheerlijkt. (Jh 7:37-39)
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat
hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die
dorst heeft, komen; laat hij die wil, [het] levensVers
19 water nemen om niet. (Op 22:17)

Be Blessed | 16 april 2016 | 11:25 | 861ded

ik geloof Be Blessed
dat antoine de saint exupery
weet heeft van Het Levende Water
waarin De Zon trilt…
en weet heeft van De Roos…

lam | 16 april 2016 | 12:05 | 4b6214

Hi Be Blessed,

Ik bedoel met ” ze”
in mijn allereerste reactie niet israel…

Het spijt me zeer
als ik die indruk heb gewekt.

Ik wil deze nare misverstanden
voortaan voorkomen
door duidelijker te zijn.

Ik zal er op letten!

lam | 16 april 2016 | 19:44 | 4b6214

Voor wie door de Geest wordt geheiligd, is iedere roos een bijbel.

Sleep well

Wolf | 17 april 2016 | 01:29 | 9d33ae

voor Be Blessed:

Ter verduidelijking:

In mijn allereerste reactie bedoel ik met “ze”:

“Bij jou kweken de mensen vijfduizend rozen in 1 tuin,”
zei het prinsje, en ze vinden daarin niet wat ze zoeken.
“Nee, dat vinden ze niet , antwoordde ik.
“En toch zouden ze kunnen vinden wat ze zoeken
in 1 enkele roos of in een beetje water.
“Ja, dat is zo, antwoordde ik.
En het prinsje voegde er aan toe:
“Maar ogen zijn blind. Met het hart moet men zoeken.

ook in gelijkenissen
bracht Yeshua-Jesus
De Liefde
en helpt daarmee Israel en de volken.

Be Blessed…

lam | 17 april 2016 | 11:21 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.