Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 3:23-24

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

-- Romeinen 3:23-24

God is niet ver van een ieder van ons! (Hand.17:27).

Hij is op zoek naar mensen die werkelijk respect of achting (rechtvaardige vrees) voor Hem hebben.
Want die Hem liefhebben zal Hij liefhebben maar wie Hem haten zal Hij voor eeuwig verstoten.

Zoek God en Hij zal zich laten vinden.

Ed Lammers | 18 april 2016 | 08:50 | 226143

Reacties gesloten