Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

-- Filippenzen 1:21

Daarom staat er:

‘Ontwaak uit uw slaap,
Sta op uit de dood,
En Christus zal over u stralen”
Ef. 5,14

Sleep well

Wolf | 24 april 2016 | 00:27 | 9d33ae

Ik heb me vaak afgevraagd wat mensen bedoelden als ze zeiden: “Selimut dia” (Maleis voor:”Trek een deken over hem heen zodat hij slaapt!”). Waarmee ze bedoelen dat van zo iemand de werkelijkheidszin moet worden weggenomen! Waarom zeggen ze dat? Omdat ze zich ergeren aan iemands integriteit.
Het antwoord op deze aanval is: datgene uit je leven wegnemen wat geestelijke slaap veroorzaakt.
De tegenpartij wil je doen struikelen door zonde in je leven binnen te brengen (Spreuken 4:16). En je antwoord is: de zonde afleggen door Christus Jezus aan te doen!

Ton Kastanja | 24 april 2016 | 09:10 | c95c82

sterven-doodgaan aan liefdeloosheid
en opstaan in LiefdeLeven
tot de volle dag!

filippenzen 1 vers 9:

“en dit bid ik,
dat jullie Liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn
in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,
om te onderscheiden waar het op aankomt.”

spreuken 4 vers 18:

“maar de weg van de rechtvaardigen
(zij die bevrijden van liefdeloosheid)
is als het glanzende morgenlicht,
dat steeds helderder straalt tot de volle dag!”

hoe helder straalt De Morgenster…

lam | 24 april 2016 | 22:04 | 15791d

Reacties gesloten