Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 8:3-4

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

-- Romeinen 8:3-4

en als De Heilige LiefdesGeest van G’D,
Die Yeshua-Jesus uit de doden heeft opgewekt in jullie woont,
dan zal De Ene, Die Yeshua uit de doden heeft opgewekt ,
ook jullie sterfelijke lichamen levend maken
door De Heilige LiefdesGeest van G’D, Die in jullie woont.

romeinen 8 vers 11

het Woord van Liefde, Vrede en Recht
is in jullie eigen mond gelegd,
is in jullie eigen hart geschreven…

uit een lied van jan wit geboren 1914.

lam | 29 april 2016 | 08:59 | 15791d

Reacties gesloten